INTELIGENTNY DOM - AirKey

System AirKey pozwala zarządzać dostępem do pomieszczeń przez Internet

ELASTYCZNA KONTROLA Z AirKey

Za pośrednictwem modułu online możemy ustalić – komu, kiedy i na jak długo nadamy uprawnienia dostępu. W razie potrzeby możemy też je szybko cofnąć czy sprawdzić historię wejść konkretnych użytkowników.

AirKey działa na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, ale też na telefonach z systemem Android. Aplikacja mobilna sprawia, że klucz do systemu mamy zawsze przy sobie. Za jego pomocą zaprogramujemy też inne nośniki identyfikacji, jak karty czy breloki.

System AirKey

System kontroli dostępu to zespół powiązanych urządzeń elektronicznych i mechanicznych, których działanie ma na celu zabezpieczenie wybranych stref przed dostępem osób niepowołanych. System identyfikuje i rejestruje każde zdarzenie (czas, wejście, osoba, rodzaj klucza).

KARTA UŻYTKOWNIKA

BRELOK UŻYTKOWNIKA

WKŁADKA ELEKTRONICZNA

AirKey jest systemem bezprzewodowym, który składa sie z elementów wykonawczych takich jak elektroniczna wkładka (jednostronna kontrola, dwustronna kontrola) oraz nośników informacji (karta, brelok), które pełnią funkcję klucza. Jedną kartą/brelokiem możemy otwierać dowolną ilość wkładek.
System wykorzystuje technologie NFC oraz RFID, w których uzyskanie dostępu jest możliwe po zbliżeniu nośnika do wkładki na odległość nie większą niż 20 – 30 [mm]. Wszystkie elementy systemu programuje się przy użyciu jednego z dwóch narzędzi. Pierwszym z nich jest stacja kodująca współpracująca przewodowo z komputerem na którym uruchomiona jest aplikacja zarządzająca. Drugim narzędziem jest telefon komórkowy z technologią NFC. W tym wypadku połączenie telefonu z dowolna siecią Wi-Fi lub uruchomienie transmisji danych, zmienia telefon w bezprzewodową stacje kodującą. Zarządzanie systemem z poziomu telefonu komórkowego odbywa się przy użyciu aplikacji AirKey.
Aby odczytać historię zdarzeń należy uruchomić odpowiednią funkcję w telefonie i zbliżyć go do wkładki. W identyczny sposób wczytujemy nowe uprawnienia do każdej wkładki oraz pobieramy historię zdarzeń.
KeyCredit to saldo kredytowe potrzebne do zatwierdzenia zmian w systemie. Jedynymi operacjami wymagającymi posiadania kredytów jest utworzenie oraz zmiana uprawnień dostępu. Kasowanie nośników oraz uprawnień jest bezpłatne. Dzięki temu płacisz tylko za to czego potrzebujesz.

ZARZĄDZAJ TELEFONEM

Telefon komórkowy jest centralnym elementem systemu łączącym wszystkie jego komponenty. Dzięki temu nie potrzebujemy żadnych dodatkowych urządzeń operacyjnych. Telefonem nadamy nowe uprawnienia, zakodujemy karty, usuniemy zgubione klucze, dokonamy aktualizacji oprogramowania we wkładkach, pobierzemy historię zdarzeń, przekażemy czarną listę oraz otworzymy drzwi.

W celu zablokowania uprawnień niepowołanego użytkownika, nie musimy wchodzić do pomieszczenia, czy otwierać drzwi. Wystarczy, że usuniemy uprawnienia i zbliżymy telefon do wkładki. Co więcej, nie musimy tego robić osobiście. Możemy zdalnie nadać uprawnienia konserwacyjne (bez możliwości otwierania drzwi i sprawdzania historii) dowolnemu użytkownikowi telefonu z funkcją NFC, który w naszym imieniu dokona aktualizacji czarnej listy.